Olika typer av tandläkare

Det finns en bra bit över tusen tandläkare och tandkliniker i Stockholm med omnejd. Alla tandläkare i Stockholm erbjuder vanlig tandvård, i form av basundersökningar, lagning av hål, rotfyllning och utformning av bett- och snarkskenor. För de vanligaste ärendena kan man välja att besöka antingen Folktandvården eller en privat tandläkare/tandklinik. Om man har behov av specialisttandvård av något slag måste man dock vara lite mer noggrann när man letar efter en tandläkare i Stockholm. Alla tandläkarmottagningar är inte lika bra på alla behandlingar och ingrepp när det handlar om tandvård.

Vissa tandläkare specialiserar sig på kosmetisk tandvård, eller estetisk tandvård med ett annat namn, medan andra är specialister på tandkirurgi. En del mottagningar består i princip av idel tandläkare, medan andra mottagningar har mestadels tandhygienister anställda. Vissa mottagningar är stora medan andra är enmansföretag.

Tandhygienistmottagningar

Det finns en stor mängd mottagningar i Stockholm som enbart fokuserar på grundläggande tandvård. En anledning till detta är att många människor vill slippa vänta på att få en tid hos Folktandvården när man bara vill ha en snabb genomgång av tänderna. På dessa så kallade tandhygienistmottagningar kan du inte laga hål eller göra liknande ingrepp, men du kan göra en basundersökning, ta röntgenbilder, få tänderna rengjorda från tandsten samt bleka tänderna. Har du inget behov av större ingrepp är en tandhygienistmottagning ett utmärkt val.

Tandläkarmottagningar

En tandläkarmottagning är den vanligaste formen av tandvårdsmottagning. På en tandläkarmottagning finns såväl tandläkare och tandhygienister som tandtekniker. Tandhygienisterna arbetar med rengöring av tänder och kan vara behjälpliga med goda råd om hur du tar hand om din munhälsa på bästa sätt. De assisterar också tandläkarna vid undersökningar och ingrepp. En tandtekniker är specialist på proteser, skalfasader och implantat. De flesta tandläkarmottagningar har ett mer eller mindre komplett utbud av tandvårdstjänster. Du kan alltså boka tid hos en tandläkarmottagning för nära nog alla möjliga ärenden. Det finns egentligen bara ett ingrepp som du inte kan göra hos en tandläkare och det är att ta bort visdomständer som behöver avlägsnas på kirurgisk väg.

Tandvårdskliniker

På senare tid har tandvårdskliniker blivit mer och mer vanliga. Många tandvårdskliniker är specialiserade mot tandblekning och kosmetisk tandvård, men du kan ofta boka även enklare behandlingar och undersökningar på en tandvårdsklinik. Ibland kan du även laga hål, göra rotfyllningar och få proteser insatta på en sådan mottagning. Vilket utbud som erbjuds beror helt enkelt på vilken inriktning kliniken har och vilka yrkesgrupper som finns anställda.

Leave a Reply